Torrentiusjaar 2014

Wie was Torrentius?

Torrentius was een kleurrijke en controversiële figuur, met een buitengewoon turbulent leven. Bemind en verguisd. Als Jan van der Beeck in 1588 in Amsterdam geboren. In 1620 verhuisde hij naar Haarlem. Er is maar één schilderij van hem bewaard gebleven, een stilleven dat oproept tot matigheid, een deugd die hij zelf niet bezeten lijkt te hebben. Het hangt in het Rijksmuseum. Een meesterwerk, gedateerd 1614. Precies 400 jaar geleden!
Een biografie over Torrentius van de hand van de Haarlemse publicist Wim Cerutti , verscheen op 9 mei 2014. Een jubileum en een boek: een mooie aanleiding voor een opera over het leven van de flamboyante Torrentius, met wie het overigens niet goed afliep. Na een proces waarin hij gruwelijk werd gemarteld, werd hij tot 20 jaar tuchthuis veroordeeld wegens losbandig leven, ketterse opvattingen en het maken van erotische schilderijen.

Torrentius_tafel€ 525,00
Torrentius-boek€ 24,75
Paneel Torrentius€ 195,00